Monthly Archives: april 2011

Arkitektur møter pedagogikk

HiO-nytt melder om førskolelærerstudenter som har møtt arkitekturstudenter i Trondheim:

Studenter fra førskolelærer-utdanningen dro til NTNU for å utveksle ideer om barnehagens fysiske miljø med arkitektstudenter.

Sammenhenger mellom arkitektur og pedagogikk aktualiseres sterkt i disse dager da mange barnehager utformes med

NTNU - HiO 2011

Hentet fra HiO-nytt

nye og utradisjonelle planløsninger, for eksempel base- og sonebarnehager.

Nylig dro elleve avgangsstudenter fra førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo til Trondheim for å utveksle erfaringer og ideer omkring barnehagens fysiske miljø i møte med arkitektstudenter ved avdeling for design og arkitektur ved NTNU.

Arkitektstudentene er fjerdeårsstudenter fra fem nasjoner som dette semesteret har valgt kurset Symbiose-Kindergarten med fokus på utforming av barnehagebygg.

Les mer i HiO-nytt