Monthly Archives: oktober 2011

Rapport fra barnehagen: Romlige installasjoner – flyktige og transformative

Av Hege Hansson, høgskolelektor i drama og for tiden pedagogisk leder, i nært utøvende samarbeid med kollega Lillian Gjerpen, pedagogisk leder.

Når jeg nå har forflyttet meg fra førskolelærerutdanningen (Høgskolen i Vestfold) tilByggematerialer barnehagen (i Tønsberg) for et år, får jeg rikelig erfaring med å utforske romlige installasjoner. Her har jeg den store glede å arbeide sammen med en erfaren, dyktig, kreativ og inspirert pedagog og to erfarne, positive og flinke fagarbeidere. Rommene vi (vår base) har ansvar for skal ivareta konstruksjonsaktiviteter, og i to av disse har vi gitt plass for romlige konstruksjoner av større format. Hvor mange rom kan ikke et rom romme i løpet av en uke, eller en høst?!

Vi har skaffet til veie store, kraftige og stabile papprørelementer fra en lokal bedrift (Sonoco), flere 10-meterlange fôrsilkestoffer i ulike farger, lange, tykke tau, plastrør i ymse lengder og størrelser, ulike underlag fra en byggvareforhandler. Vi har sanket naturmaterialer i større og mindre format. Vi har fått mulighet til å kjøpe inn mange flotte plastfigurer til å befolke og tematisere de romlige installasjonene, for å gi konkrete innspill til barna som trer inn i rommene. Et viktig prinsipp når vi anskaffer oss nytt, er at det må være en viss mengde av de ulike materialene og figurene; det har både med kvaliteten i den romlige estetiseringen og med samspillet mellom barna å gjøre – det må være nok.

Les videre

Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping

Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet

Av Thomas Moser, prosjektleder

Dette prosjektet ved Høgskolen i Vestfold startet høsten 2009 og avsluttes sommeren 2012 og er finansiert av Norges forskningsråd (Strategisk høgskoleprogram). Det er ledet av Thomas Moser i samarbeid med Gunvor Løkken, Harald Bjar og Solveig Østrem.

Overordnet problemstillingBygging med klosser

Den overordnete problemstillingen for prosjektet Barnehagens rom sikter til betydningen av det fysiske rommet, dens organisering og møblering, tingene i rommet, for barns læring og meningsskaping. Oppmerksomheten rettes både mot den funksjonelle og den estetiske siden av det fysiske barnehagemiljøet. Forskerne vil finne ut mer om hvordan rommet kommer fram og reflekteres i barnehagens pedagogiske virksomhet, og hvordan barna selv aktivt bidrar til å skape, fortolke og gi mening til barnehagens ute- og innerom.

Les videre