Monthly Archives: mars 2012

Merete Lund Fasting disputerte: Vi leker ute!

Merete Lund Fasting har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Pedagogisk institutt, innlevert avhandling med tittel:

”Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute”.

Prøveforelesingen fant sted tirsdag 27. mars 2012 over oppgitt emne:

«Å kommunisere det en ikke kan verbalt fortelle – muligheter og utfordringer ved feltforsking på barns kroppslige lek og lekesteder».

Disputasen fant sted samme dag.

Mer informasjon om disputasen.