Monthly Archives: september 2012

Erfaringsbasert læring: Møte mellom en eikestokk, en øks og to hender

Av Biljana C. Fredriksen

Denne teksten bygger på refleksjoner fra en internasjonal studentgruppe som i mars 2012 fikk være med på bygging av et vikingskip i full skala. Skipet var en kopi av Oseberg skipet som skulle nå bygges på akkurat samme måte som Vikingene gjorde for 1200 år siden. Som en del av studien «Outdoor Education and Experiential Learning» ved Høgskolen i Vestfold har studentene beskrevet hvordan deres erfaringer bidro til nye forståelser av trematerialet, håndverkene, Vikinger og av selg selv.

Hva kan man lære av kløving

Man får ganske ulike inntrykk av å sitte i en behagelig stol og lese om Vikingenes historie, og av å forsøke å gjøre som Vikingene gjorde. Studentene som fikk bruke en øks for første gang forteller at de ble overrasket over hvor vanskelig det var, selv om det virket så enkelt da de så andre hogge. Ved å hogge selv fikk de en større forståelse for hvor utrolig stort arbeid det måtte være å bygge et helt skip uten moderne maskiner og verktøy. De fikk respekt for Vikingenes kunnskaper, utholdenhet og mot, og ble nysgjerrige på hvordan Vikingene klarte å utviklet så detaljerte kunnskaper om materialkvaliteter, hoggeteknikk  og skipsformen som kunne stå imot naturkreftene. Guro Strandberg Jørgensen skriver i sin refleksjonslogg: «Vikingene kunne ikke bare lese i en bok hvordan et skip skulle bygges, og så gjøre det. Kunnskapene måtte utvikles gjennom erfaringer med ulike teknikker og materialer”. Studentene er også imponert over Vikingenes kreativitet til å finne anvendelige naturmaterialer, som for eksempel hvalbarder til binding.

Les videre

HiVe-forskere preger internasjonalt tidsskrift

Tekst: Jon Olav Skålid, HiVe

Education Inquiry er et fagfellevurdert tidsdskrift som utgis av Universitetet i Umeå. I siste nummer er det hele seks artikler fra forskere med tilknytning til Hive.

Alle artiklene tar sitt utgangspunkt i det store forskningsprosjektet Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping – Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet (finansiert av Forskningsrådet, strategisk høgskoleprogram; 2009-2012), ledet av Thomas Moser, Gunvor Løkken og Solveig Østrem.I innledningartikkelen kommer Thomas Moser sammen med Gunvor Løkken med noen innledende tanker om Space and materiality in early childhood pedagogySolveig Nordtømme tar for seg Place, space and materiality for pedagogy in kindergarten, mens Biljana C. Fredriksen skriver om Providing materials and spaces for the negotiation of meaning in explorative play : teachers’ responsibilities.

Anne Lise Nordbø tar for seg Mind the gap! Greating a community between teacher-actors and toddler-spectators in a performative event, mens Astrid Granly og Eva Maagerø skriver om Multimodal texts in kindergarten rooms.

Nina Odegard skriver om When matter comes to matter – working pedagogically with junk materials.

Education Inquiry er Open Access tidsskrift, og kan lese her.