Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Av Ellen Beate H. Sandseter, Åse Bratterud og Monica Seland

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

Utelek

Undersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Barnas opplevelse ble undersøkt gjennom å intervjue 171 barn i 4-6 års-alderen fra 17 tilfeldig utvalgte barnehager i hele Sør-Trøndelag (ca. 10 barn fra hver barnehage). Intervjuene foregikk som strukturerte samtaler med hvert av barna, men svarene ble registrert som kvantitative data i et elektronisk spørreskjema underveis i samtalen. På denne måten ble det mulig for forskerne å gjennomføre statistiske analyser av data.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Trivsel i barnehagens rom

Mange barn trives godt i barnehagen, men resultatene i denne studien viser også at en god del av barna synes de har det sånn passe bra i barnehagen. De flest av barna synes det å gå i barnehagen er både artig og kjedelig, altså ”litt begge deler”. Selv om en tredjedel liker veldig godt å gå i barnehagen er det mer enn en tredjedel som bare liker det sånn passe og over halvparten som synes barnehagen er et sånn passe fint sted å være for barn. Rundt halvparten av barna svarer at de oftest er sånn midt imellom glad/fornøyd og sur/lei seg når de er i barnehagen. Det er verdt å merke seg at opp mot 10 % av barna ikke trives så godt i barnehagen.

Når det gjelder det fysiske miljøet og materialene (leker, ting, utstyr) i barnehagen så trives de aller fleste barna godt med både inne- og utemiljøet i barnehagen sin og liker det godt. Det er rundt 90 -100 % av barna som forteller at de trives både i innerommet og uterommet i barnehagen, og like stor andel forteller at de trives med lekene og tingene de har både inne og ute. Resultatene viser også at dette er faktorer som har signifikant positiv sammenheng med barnas generelle trivsel. De fysiske omgivelsene og de mulighetene barna opplever de gir, ser altså ut til å være viktig for barns trivsel i barnehagen. Det er også en positiv sammenheng mellom det å oppleve at man har rom inne hvor man kan leke litt vilt og spennende og trivsel.

Mer medvirkning ute enn inne

De fleste barn opplever å ha medvirkning i en del av det som foregår i inne- og utetiden i barnehagehverdagen. Det er likevel en tydelig forskjell på deres opplevelse av mulighet til å være med å bestemme hva de skal gjøre inne og ute, hvor innetiden ser ut til å være mer voksenstyrt enn utetiden. Denne forskjellen er statistisk signifikant.

Imidlertid ser det ut til at turaktivitet i barnehagen er en aktivitet der det er lite medvirkning med hensyn til å kunne få være med å bestemme turmål og å planlegge innholdet i turene.

Når vi spør barna om de kan si nei til å være med på aktiviteter som de voksne bestemmer i inne- og utetiden, så er det signifikant flere som uttrykker at de ofte kan slippe å være med på det de voksne bestemmer ute enn inne. Også her ser det altså ut til at det er en større andel som opplever stor grad av medvirkning ute enn inne i barnehagen. Når vi spør mer spesifikt om det å få slippe å delta på turaktivitet i barnehagen, så er bildet ganske nedslående. Over 70 % av barna svarer at de aldri kan si nei til å bli med på tur.

Både å foreslå og bestemme aktiviteter og gi utrykk for hva man ikke har lyst til å delta i og bli imøtekommet på det, er viktig for barns opplevelse av medvirkning i egen hverdag.

Flest barn opplever større grad av medvirkning i uterommet i barnehagen enn inne. I frileken inne opplever de fleste barna at de stort sett har fri tilgang til alle rommene og lekene i barnehagen. Det fritt å kunne bruke rom og materialer i barnehagen er med på å fremme barns medvirkning og mulighet til selv å velge sine bevegelser i og mellom rommene og hva de ønsker å gjøre der.

Sammenhengen mellom barns opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen er interessant. I denne studien ser vi at barnas opplevelse av å fritt kunne bruke alle rommene i barnehagen når de vil og få være med å bestemme hva de skal gjøre inne og ute, har signifikant positiv sammenheng med barnas trivsel. Opplevelsen av å ha nok tid til frilek og selv å styre leken og dens innhold når de er på tur, har også signifikant positiv sammenheng med barnas trivsel.

Barn og rom – trivsel og medvirkning

Hvordan barna opplever rommene i barnehagen og deres muligheter til selv å påvirke hvor de skal bevege seg og hva de skal gjøre ser i denne undersøkelsen ut til å være viktig for barnas trivsel i barnehagehverdagen. Det vil være viktig for videre kunnskap om dette å gå videre inn i hva det er som gjør at et rom (ute eller inne) oppleves positivt å være i for barnehagebarn, og ikke minst hvordan man kan tilrettelegge for barns medvirkning i ulike typer rom.

Reklamer
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: