Samlet om barnehagens rom

Av Biljana C. Fredriksen

Prosjektet «Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping» har hatt som formål å utvikle kunnskap om hvordan fysiske rom og materialitet i barnehagen påvirker barns meningsskaping.

En gruppe på 13 lærerutdannere / forskere ved Høgskolen i Vestfold har nærmet seg dette temaet fra ulike faglige ståsteder og med sine unike perspektiver bidratt til å belyse dette komplekse temaet:

Hege Hansson (drama) har utforsket hvordan de romlige og materielle sidene ved iscenesatte uttrykk påvirket barns opplevelse;

Astrid Granly og Eva Maagerø (norsk) har studert barnehageveggene som multimodale peda­gogiske tekster;

Solveig Nordtømme (pedagogikk) har studert hvordan rommene i barnehagen inspirerer til lek og sam­handling;

Nina Odegard (pedagogikk) har gjen­nomført et masterstudium i pedagogikk ved Høyskolen i Vestfold, hvor hun har sett på barns møter med gjen­bruksmaterialer;

Line Rønning Føsker (matematikk) har utarbeidet en oversiktsartikkel på forskning om barns utvikling av romforståelse i barnehagekon­teksten;

Kari-Anne Jørgensen (idrett), høgskolelektor ved HIVE og PhD student ved Gøteborg Universitet, arbeider med et 4-årig doktor­gradsprosjekt med arbeidstittel: Hva skjer der ute? Barn i natur­barnehagers erfaringer og læring knyttet til landskap og steder;

Anne Lise Nordbø (drama) har studert hvordan et scenerom kan skapes om til et scenisk lekerom. Aktørene var erfarne pedagogiske ledere og barna var to år gamle;

Thomas Moser (idrett) har sammen med Marianne T. Martinsen (HiT) undersøkt kvalitet ved utemiljøet i 117 norske barnehager;

Solveig Østrem har undersøkt hvordan kjønn som kategori kan gi økt innsikt i barnas preferanser i valg av lekemateriell;

Biljana C. Fredriksen (forming) har gjennomført en doktorgrads studie hvor hun har studert hvordan barn skaper mening når de leker med materialer;

Heidi Kristin Olsen (bibliotekar) har deltatt i prosjektgruppen for å prøve ut nye måter å jobbe som bibliotekar på. Hun har blant annet utarbeidet en litteraturoversikt over fagfeltet i samarbeid med en av forskerne;

Prosjektet har nå vært i tre år og skulle avsluttes høsten 2012. For å markere avslutningen og ikke minst dele sine funn og nye kunnskaper med andre, arrangerte prosjektgruppen to konferanser  24. og 25. september.

Konferansen 24. september var rettet mot forskere som interesserer seg for barnehagens rom, arkitektur, materialitet og barns meningsskaping. Svenske  Karin Hultman og arkitektene Karin Høyland, Geir K. Hansen og Eileen Garmann Johnsen fra NTNU bidro til videre inspirasjon av de 40 oppmøtte forskere og interesserte barnehageansatte.

Konferansen 25. september var rettet mot praksisfeltet, barnehageansatte og førskolelærerstudenter og hadde som hovedformål å formidle kunnskaper som ble nyutviklet i løpet av prosjektet. Prosjektdeltakerne sto selv for mesteparten av innleggene, men Ellen Beate Sandseter og Randi Evenstad bidro med sine perspektiver om risikofylt lek og om barnehagens utforming. Dessuten fikk de ca. 450 oppmøtte oppleve teaterstykket «Au Oi!»,  og ikke minst fikk utforske forholdet mellom egen kropp og stoler i konferanserommet – som ble fylt av latter.

Reklamer
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: