Monthly Archives: oktober 2013

Barn og rom konferanse i Kristiansand: program og påmelding

Fotograf: Jorunn M. Seljeseth

Fotograf: Jorunn M. Seljeseth

Av Cathrine Melhuus

Barn og rom står igjen på tapetet med en to dagers konferanse på Universitetet i Agder 5 og 6. desember 2013. Det vil være en forskningsdag og en dag rettet mot praksisfeltet. Vi oppfordrer samtlige nettverksmedlemmer til å delta, enten som tilhørere, eller helst med bidrag fra forskningsarbeider som har relevans for temaet, som kan legges frem på sesjoner torsdag 5. desember. Dato for innlevering av abstrakter står på websiden.

Det vil også være nettverksmøte samme dag, der videreutvikling av nettverket diskuteres!

Konferansens hjemmeside med påmeldingsskjema

Konferanseprogrammet (pdf)

Velkommen!