Monthly Archives: desember 2013

Mellomrom i barnehagen….

Solveig Nordtømmes holdt foredraget Mellomrom i barnhagen på Barn og rom konferansen i Kristiansand nylig.  Her kan presentasjonen hennes lastes ned.

Et scenografisk blikk på barnehagens rom

Av Hege Hansson, HiVe

scenisk-2

Jeg har vært på Barn og rom-konferansen i Kristiansand, 5. og 6.desember 2013. I løpet av disse to dagene fikk vi presentert og drøftet ulike perspektiver knyttet til det romlige og materielle, hovedsakelig i barnehagen. Selv presenterte jeg et foredrag med tittelen:

Tomme rom, tømme rom, skape rom; med et scenografisk blikk på barnehagens rom
Jeg hevder at rom, materiell og romlig iscenesettelse kan være barnehagelærerens aller viktigste redskap i det pedagogiske prosjektet. Med blikk for både det praktiske, estetiske og kommunikative ved rom og materiell, og ved bruk av de mange virkemidler man har til rådighet når man skaper rom, kan vi i barnehagen vitalisere og fornye pedagogikken. Foredraget bygget på «6 millioner sekunder i barnehagen» – et års erfaring som pedagogisk leder, der romlig iscenesettelse var en gjennomgående arbeidsform, uløselig forbundet til det pedagogiske innholdet.

Les videre