Monthly Archives: februar 2014

La barn styre leken

Merete Lund Fasting skriver om hvor viktig den frie, uorganiserte leken som er på barnas egne premisser er i en kronikk i Aftenposten 6. februar med overskriften La barn styre leken!

fri lek

Spenstig konferanse i Kristiansand!

Av Cathrine Melhuus, UiA

I desember 2013 gikk Barn og Rom konferansen av stabelen ved UiA.

Vår konferanse var direkte inspirert av konferansen som ble holdt på HiVe september 2012. I tillegg hadde vår lokale barn og rom gruppe fått penger fra Lærerutdanningen ved UiA til å utvikle vår gruppe, ved blant annet å arrangere en konferanse.

Det ble en to dagers konferanse med spenst. Første dag var en forskningskonferanse. Den ble åpnet av dekan for lærerutdanningene Birthe Simonsen. Eva Gulløv og Leif Hernes var invitert til å holde hovedforedragene. Dette ble fulgt opp av en times samtale med salen. Hernes kropps filosofiske og koreografisk tilnærming til barn og rom og Gulløvs antropologiske perspektiver ga spennende samtaler om eksistensielle spørsmål knyttet til barn, sted og kropp. Barns egne opplevelser, og steders betydning for identitet og skapende prosesser møttes.

022 Les videre