Monthly Archives: oktober 2014

Barnehagens lærende uteområder

I september arrangerte Høgskolen i Telemark en konferanse med tittelen «Barnehagens lærende uteområder «.Utelek

Konferansen satte søkelys på bruken av barnehagens uteområder både innenfor og utenfor gjerdet som viktige arenaer i barnehagens pedagogiske virksomhet.

Alle innleggene fra konferansens er lagt ut på hjemmesiden.