Category Archives: arkitektur

Se arealene på en ny måte!

Av Christian Nordahl Rolfsen og Bente Fønnebø, HiOA

Ved å bruke pedagogisk romanalyse har høgskolelektorene Bente Fønnebø ved Institutt for barnehagelærerutdanning og Christian Nordahl Rolfsen ved Institutt for bygg- og energiteknikk sett hvordan ubenyttede arealer for de yngste barna både ute og inne i barnehagen kan tas i bruke på nye måter. Til innsamling av data deltok også byggingeniørstudenter.

De beskriver prosjektet slik:

Å forske på arealbruk knyttet til de yngste barna i barnehagen, har gitt oss nye tanker om behovet for mer forskning på forskjellen på pedagogiske og andre steder og rom. Vi oppdaget gjennomgående avstengte og lukkede arealer som kunne med hell vært gjort tilgjengelig for barnas fysiske og kroppslige utforskning. Vårt samarbeid med ulike personalgruppene viste at synet på arealer kan bli mer bevegelige, hvor personalet kan  bli mer aktive i å vurdere om noen skal avvikles, noen endres eller nye skal  etableres.

alperosen 1 Alperose2

Barnehage «Alperosa» 4. Rødt område viser ubrukt areal og bak ses et gjerde som deler uterom i to. Fra Studentarbeider.

Vi fant at veiledende arealnorm på 5,3 kvm inne for barn under tre år, har stått uendret siden 1998. Dette overrasket oss og økte vår interesse for hvordan personalet så på arealene, som statiske eller som foranderlige. Når vi vet at andelen barn under tre år i dag utgjør flertallet  i de fleste barnehager, mener at nye syn på de yngste, deres kroppslige og ikkeverbale uttrykksmåter, vil kreve at det lille arealet hver er tildelt, må være tilgjengelig. Vi ble opptatt av hvordan arealbruk kan konstruerer reguleringer som minsker barns meningsskaping.

Prosjektet er omtalt på HiOA sine nettsider, i en fagartikkel i Nordisk Barnehageforskning og i en artikkel i tidsskriftet Første steg:

Arkitektur møter pedagogikk

HiO-nytt melder om førskolelærerstudenter som har møtt arkitekturstudenter i Trondheim:

Studenter fra førskolelærer-utdanningen dro til NTNU for å utveksle ideer om barnehagens fysiske miljø med arkitektstudenter.

Sammenhenger mellom arkitektur og pedagogikk aktualiseres sterkt i disse dager da mange barnehager utformes med

NTNU - HiO 2011

Hentet fra HiO-nytt

nye og utradisjonelle planløsninger, for eksempel base- og sonebarnehager.

Nylig dro elleve avgangsstudenter fra førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo til Trondheim for å utveksle erfaringer og ideer omkring barnehagens fysiske miljø i møte med arkitektstudenter ved avdeling for design og arkitektur ved NTNU.

Arkitektstudentene er fjerdeårsstudenter fra fem nasjoner som dette semesteret har valgt kurset Symbiose-Kindergarten med fokus på utforming av barnehagebygg.

Les mer i HiO-nytt