Category Archives: Barnehagens rom (prosjekt ved HiVe)

Samlet om barnehagens rom

Av Biljana C. Fredriksen

Prosjektet «Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping» har hatt som formål å utvikle kunnskap om hvordan fysiske rom og materialitet i barnehagen påvirker barns meningsskaping.

En gruppe på 13 lærerutdannere / forskere ved Høgskolen i Vestfold har nærmet seg dette temaet fra ulike faglige ståsteder og med sine unike perspektiver bidratt til å belyse dette komplekse temaet:

Les videre

HiVe-forskere preger internasjonalt tidsskrift

Tekst: Jon Olav Skålid, HiVe

Education Inquiry er et fagfellevurdert tidsdskrift som utgis av Universitetet i Umeå. I siste nummer er det hele seks artikler fra forskere med tilknytning til Hive.

Alle artiklene tar sitt utgangspunkt i det store forskningsprosjektet Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping – Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet (finansiert av Forskningsrådet, strategisk høgskoleprogram; 2009-2012), ledet av Thomas Moser, Gunvor Løkken og Solveig Østrem.I innledningartikkelen kommer Thomas Moser sammen med Gunvor Løkken med noen innledende tanker om Space and materiality in early childhood pedagogySolveig Nordtømme tar for seg Place, space and materiality for pedagogy in kindergarten, mens Biljana C. Fredriksen skriver om Providing materials and spaces for the negotiation of meaning in explorative play : teachers’ responsibilities.

Anne Lise Nordbø tar for seg Mind the gap! Greating a community between teacher-actors and toddler-spectators in a performative event, mens Astrid Granly og Eva Maagerø skriver om Multimodal texts in kindergarten rooms.

Nina Odegard skriver om When matter comes to matter – working pedagogically with junk materials.

Education Inquiry er Open Access tidsskrift, og kan lese her.

Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping

Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet

Av Thomas Moser, prosjektleder

Dette prosjektet ved Høgskolen i Vestfold startet høsten 2009 og avsluttes sommeren 2012 og er finansiert av Norges forskningsråd (Strategisk høgskoleprogram). Det er ledet av Thomas Moser i samarbeid med Gunvor Løkken, Harald Bjar og Solveig Østrem.

Overordnet problemstillingBygging med klosser

Den overordnete problemstillingen for prosjektet Barnehagens rom sikter til betydningen av det fysiske rommet, dens organisering og møblering, tingene i rommet, for barns læring og meningsskaping. Oppmerksomheten rettes både mot den funksjonelle og den estetiske siden av det fysiske barnehagemiljøet. Forskerne vil finne ut mer om hvordan rommet kommer fram og reflekteres i barnehagens pedagogiske virksomhet, og hvordan barna selv aktivt bidrar til å skape, fortolke og gi mening til barnehagens ute- og innerom.

Les videre

Konstruksjonslek i sola eller i periferien?

Av Line I. Føsker

Etter Solveigs inspirerende blogginnlegg rundt barneintervju og ikke minst samtaler med egne barn, ble jeg en fridag sittende og tenke at jeg kanskje burde forske litt mer på egne barn…”Det hadde jo i hvert fall vært kjekt om de kunne hjelpe meg videre i tankeprosessen sånn som hos Solveig!” tenkte jeg med et sleskt smil…(En smart måte å øke FOUtiden på!) Akkurat da var det en salig blanding av barn i hagen vår, i alderen 3 til 9 år. De hadde gått litt tom for fotball- og trampoline-relatert energi, og vandret rundt på terassen der jeg satt og sydde på et putetrekk (noe som er HELT uvanlig, det må påpekes). Med fag og materiell i bakhodet foreslo jeg at treåringen kunne hente ut kassen med treklossene og bruke dem ute på terrassen ? Jo da, det ville han, på tross av lite respons fra de eldre ungene.

Ti minutter etter følte jeg meg nesten som en montesorripedagog, der jeg satt med syarbeidet mitt mens jeg observerte en klosselek som tok helt av.

Les videre

Prosjektseminar ved frokostbordet

Av Solveig Østrem

Mandag 14. juni møttes prosjektgruppa for romprosjektet til skrivekurs med Merete Morken Andersen.  Hun siterte myteforsker Joseph Campbell som skal ha sagt: ”Stedet der du snubler, er stedet der skatten ligger begravd … Ikke vær redd, det kommer til å åpne seg dører du ikke visste fantes.”

Merete var snakket om det smertefulle og krevende ved kreative skrive- eller forskningsprosesser. Kort utlagt: Det er der man står fast, der man har mislyktes og havnet på et blindspor, det er der man trenger tålmodighet og vilje til å lete etter noe som kan vise seg å være verdifullt. Som forskere er vi opptatt av å formulere gode og presise problemstillinger. Deretter styrer vi blikket etter problemstillingene. Snubling blant forskere handler ofte om at vi finner svar som ikke passer til spørsmålet. Og så glemmer vi at enhver problemstilling har noe tilfeldig og tentativt ved seg. Det er jo bare noe vi har funnet på, vi kunne like gjerne funnet på noen annet.

Les videre

Velkommen til en ny fagblogg!

Miljøet rundt barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold er stolte over å kunne presentere sin nye blogg!

Bloggen ble startet i forbindelse med forskningsprosjektet Barnehagens rom –  Materialitet, læring og meningsskaping.

Vi inviterer alle som er interessert og engasjert i forskning rundt barn og rom til å sende innlegg til bloggen, og håper på gode faglige diskusjoner gjennom denne kanalen!