Category Archives: gjenbruk

HiVe-forskere preger internasjonalt tidsskrift

Tekst: Jon Olav Skålid, HiVe

Education Inquiry er et fagfellevurdert tidsdskrift som utgis av Universitetet i Umeå. I siste nummer er det hele seks artikler fra forskere med tilknytning til Hive.

Alle artiklene tar sitt utgangspunkt i det store forskningsprosjektet Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping – Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet (finansiert av Forskningsrådet, strategisk høgskoleprogram; 2009-2012), ledet av Thomas Moser, Gunvor Løkken og Solveig Østrem.I innledningartikkelen kommer Thomas Moser sammen med Gunvor Løkken med noen innledende tanker om Space and materiality in early childhood pedagogySolveig Nordtømme tar for seg Place, space and materiality for pedagogy in kindergarten, mens Biljana C. Fredriksen skriver om Providing materials and spaces for the negotiation of meaning in explorative play : teachers’ responsibilities.

Anne Lise Nordbø tar for seg Mind the gap! Greating a community between teacher-actors and toddler-spectators in a performative event, mens Astrid Granly og Eva Maagerø skriver om Multimodal texts in kindergarten rooms.

Nina Odegard skriver om When matter comes to matter – working pedagogically with junk materials.

Education Inquiry er Open Access tidsskrift, og kan lese her.

Rapport fra barnehagen: Romlige installasjoner – flyktige og transformative

Av Hege Hansson, høgskolelektor i drama og for tiden pedagogisk leder, i nært utøvende samarbeid med kollega Lillian Gjerpen, pedagogisk leder.

Når jeg nå har forflyttet meg fra førskolelærerutdanningen (Høgskolen i Vestfold) tilByggematerialer barnehagen (i Tønsberg) for et år, får jeg rikelig erfaring med å utforske romlige installasjoner. Her har jeg den store glede å arbeide sammen med en erfaren, dyktig, kreativ og inspirert pedagog og to erfarne, positive og flinke fagarbeidere. Rommene vi (vår base) har ansvar for skal ivareta konstruksjonsaktiviteter, og i to av disse har vi gitt plass for romlige konstruksjoner av større format. Hvor mange rom kan ikke et rom romme i løpet av en uke, eller en høst?!

Vi har skaffet til veie store, kraftige og stabile papprørelementer fra en lokal bedrift (Sonoco), flere 10-meterlange fôrsilkestoffer i ulike farger, lange, tykke tau, plastrør i ymse lengder og størrelser, ulike underlag fra en byggvareforhandler. Vi har sanket naturmaterialer i større og mindre format. Vi har fått mulighet til å kjøpe inn mange flotte plastfigurer til å befolke og tematisere de romlige installasjonene, for å gi konkrete innspill til barna som trer inn i rommene. Et viktig prinsipp når vi anskaffer oss nytt, er at det må være en viss mengde av de ulike materialene og figurene; det har både med kvaliteten i den romlige estetiseringen og med samspillet mellom barna å gjøre – det må være nok.

Les videre

Når rom skapes der materialene er…

Av Nina Odegard, prosjektleder Kreativt gjenbrukssenter i Grenland, pedagogisk veileder,  og medlem av forskningsgruppa Barn og rom.

I den siste tiden, som profilering av prosjektet Kreativt gjenbrukssenter i Grenland, har jeg hatt gleden av å lage stander med gjenbruksmaterialer på andres arrangementer, henholdsvis Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT) og Sandøya Live (en musikkfestival på en liten øy i Telemark).

På disse standene har vi lagt opp til at barna kan skape produkter som hatter, hårbøyler, hårbånd eller skape andre permanente uttrykk som de selv tar initiativ til. Parallelt har vi også lagt opp til mer forgjengelige arbeid, i sandkasser med naturmaterialer og mosaikkfliser, eller med blikkbokser og pleksiglass.

Barna viser stor utforskertrang og skaperlyst. Rommene skapes av tilgjengelighet, enkle rammer, et ”her og nå”, og tilstedeværende voksne. I dette rommet skapes ulike kreative uttrykk som speiler barnets interesser. Det vil i dette umiddelbare rommet finnes noe som alle vil finne interesse for, noe som vil kunne appellere til alle og som vil sette kreativiteten i gang hos de fleste.

Les videre

En koffert eller tre – eller 30!

Av Hege Hansson

Kofferter i haug

Til aller første dramaundervisning for en gruppe førskolelærerstudenter i høst, ba jeg dem om å ta med seg en koffert hver. En stor, liten, gammel, ny, rar, stygg, pen; funnet på et loft eller i en kjeller, kjøpt i en bruktbutikk eller lånt av bestefar, en venn ………. var bestillingen til studentene fra meg. Vi skulle møtes i Biblioteksgata kl. 0915 en tirsdag morgen,

slik at jeg kunne geleide dem samlet til vår nye dramasal på Campus Bakkenteigen. Jeg hadde ikke møtt denne studentgruppa før, men det var ikke vanskelig å identifisere hvem som hørte sammen. Koffertene ble vårt tydelige og samtidig hemmelige signal om at vi skulle samme sted. Dette var en utilsiktet effekt, men viste seg å være både praktisk, identitetsskapende og ganske rart, morsomt, fint. Og som metafor indikerte det starten på vår felles reise inn i dramafaget dette høstsemesteret.

Les videre