Category Archives: Konferanser

Barnehagens lærende uteområder

I september arrangerte Høgskolen i Telemark en konferanse med tittelen «Barnehagens lærende uteområder «.Utelek

Konferansen satte søkelys på bruken av barnehagens uteområder både innenfor og utenfor gjerdet som viktige arenaer i barnehagens pedagogiske virksomhet.

Alle innleggene fra konferansens er lagt ut på hjemmesiden.

Spenstig konferanse i Kristiansand!

Av Cathrine Melhuus, UiA

I desember 2013 gikk Barn og Rom konferansen av stabelen ved UiA.

Vår konferanse var direkte inspirert av konferansen som ble holdt på HiVe september 2012. I tillegg hadde vår lokale barn og rom gruppe fått penger fra Lærerutdanningen ved UiA til å utvikle vår gruppe, ved blant annet å arrangere en konferanse.

Det ble en to dagers konferanse med spenst. Første dag var en forskningskonferanse. Den ble åpnet av dekan for lærerutdanningene Birthe Simonsen. Eva Gulløv og Leif Hernes var invitert til å holde hovedforedragene. Dette ble fulgt opp av en times samtale med salen. Hernes kropps filosofiske og koreografisk tilnærming til barn og rom og Gulløvs antropologiske perspektiver ga spennende samtaler om eksistensielle spørsmål knyttet til barn, sted og kropp. Barns egne opplevelser, og steders betydning for identitet og skapende prosesser møttes.

022 Les videre

Mellomrom i barnehagen….

Solveig Nordtømmes holdt foredraget Mellomrom i barnhagen på Barn og rom konferansen i Kristiansand nylig.  Her kan presentasjonen hennes lastes ned.

Et scenografisk blikk på barnehagens rom

Av Hege Hansson, HiVe

scenisk-2

Jeg har vært på Barn og rom-konferansen i Kristiansand, 5. og 6.desember 2013. I løpet av disse to dagene fikk vi presentert og drøftet ulike perspektiver knyttet til det romlige og materielle, hovedsakelig i barnehagen. Selv presenterte jeg et foredrag med tittelen:

Tomme rom, tømme rom, skape rom; med et scenografisk blikk på barnehagens rom
Jeg hevder at rom, materiell og romlig iscenesettelse kan være barnehagelærerens aller viktigste redskap i det pedagogiske prosjektet. Med blikk for både det praktiske, estetiske og kommunikative ved rom og materiell, og ved bruk av de mange virkemidler man har til rådighet når man skaper rom, kan vi i barnehagen vitalisere og fornye pedagogikken. Foredraget bygget på «6 millioner sekunder i barnehagen» – et års erfaring som pedagogisk leder, der romlig iscenesettelse var en gjennomgående arbeidsform, uløselig forbundet til det pedagogiske innholdet.

Les videre

Barn og rom konferanse i Kristiansand: program og påmelding

Fotograf: Jorunn M. Seljeseth

Fotograf: Jorunn M. Seljeseth

Av Cathrine Melhuus

Barn og rom står igjen på tapetet med en to dagers konferanse på Universitetet i Agder 5 og 6. desember 2013. Det vil være en forskningsdag og en dag rettet mot praksisfeltet. Vi oppfordrer samtlige nettverksmedlemmer til å delta, enten som tilhørere, eller helst med bidrag fra forskningsarbeider som har relevans for temaet, som kan legges frem på sesjoner torsdag 5. desember. Dato for innlevering av abstrakter står på websiden.

Det vil også være nettverksmøte samme dag, der videreutvikling av nettverket diskuteres!

Konferansens hjemmeside med påmeldingsskjema

Konferanseprogrammet (pdf)

Velkommen!

Barn og rom konferanse i Kristiansand i desember 2013

Universitetet i Agder ønsker velkommen til konferanse om barn og rom.

  • Torsdag 5. desember: forskningskonferanse
  • Fredag 6.desember: formidling og samarbeid med praksisfeltet.

 

Her får forskere som er interessert i de mangfoldige relasjoner sted, rom og barn og voksne inngår i anledning til å få noen perspektiver i norsk og dansk steds forskning, med stort fokus på barnehager. Ikke minst  får en anledning til å presentere sitt eget forskningsarbeid og diskutere med fagfeller.

Hovedforelesere på torsdag vil være forsker Eva Gulløv ved Århus Universitet, som forsker i pedagogisk antropologi- og professor Leif Hernes ved HiOA, som har kropp,rom og estetikk som tema.

Det lokale nettverket av det nasjonale Barn og Rom nettverket, ved Universitetet i Agder, er ansvarlig for konferansen. Det nasjonale nettverket vil avholde sitt nettverksmøte i tilknytning til konferansen på torsdag. Er du interessert i å melde deg inn i nettverket, les om nettverkets intensjon og  gi en melding til Ellen Beate Sandseter – e-mail: Ellen.B.Sandseter@dmmh.no, eller kontakt det lokale nettverket på ditt universitet eller høyskole.

Programmet vil være ferdig i slutten av september, og legges ut på websiden til UiA og Barn og Rom nettverkets hjemmeside.
vel møtt!

Cathrine Melhuus – førstelektor
leder for barn og rom nettverket ved UiA.

Samlet om barnehagens rom

Av Biljana C. Fredriksen

Prosjektet «Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping» har hatt som formål å utvikle kunnskap om hvordan fysiske rom og materialitet i barnehagen påvirker barns meningsskaping.

En gruppe på 13 lærerutdannere / forskere ved Høgskolen i Vestfold har nærmet seg dette temaet fra ulike faglige ståsteder og med sine unike perspektiver bidratt til å belyse dette komplekse temaet:

Les videre

Har du husket å melde deg på?

I slutten av september arrangeres det to dager med barnehageromkonferanse(r) i Tønsberg.

24. og 25. september er Tønsberg stedet for alle som er interessert i Ban og rom:

Forskningskonferansen, Mandag 24.9.2012:

Forskning på barnehagens fysiske miljø med påfølgende Nettverkssamling «Barn og rom»

og

Formidlingskonferansen, Tirsdag  25.09.2012:

Rom for barnehagens rom –  pedagogisk betydning av materialer og fysisk miljø i barnehagen»

Seminar and meeting of the national network «Spaces and places for children”

By Aslaug Andreassen Becher, HiOA

Thursday 27 October at the University of Oslo and Akershus, Campus Bislett

Introduction

The 27. october  25 enthusiastic people who in different ways relate to the national research network «Spaces and places for children” gathered at Oslo and Akershus University College.  Most of the participants were already members of the network and some became members after this happening. The participants come from different academic institutions in Norway (DMMH, HiVe, UiA, HiT, Diakonhjemmet Stavanger).  Of special interest and pleasure in this seminar was that senior lecturer Alison Clark from the Open University in UK  would spend the day and evening with us. Additionally she would give an open lecture at the hosting institution.

The program committee, Thomas M, Else C M and Aslaug A B (local organizer)  had set up  a program where researchers from most of the  institutions would give small project statuses or presentations from their works at the moment.

After the presentations a network meeting was planned. Most of the participants in the seminar attended this meeting. The agenda was: Homepage/blog – how does it function and how to develop it further; possibilities for joint research applications and research projects; next seminar and meeting; criterias for membership (ref. separate summary).

Les videre

Utvidet frist for konferansen «Space, place and social justice in education»

Fristen for innsending av abstract til denne endagskonferansen er utvidet til 17. februar.