Category Archives: konstruksjonslek

Rapport fra barnehagen: Romlige installasjoner – flyktige og transformative

Av Hege Hansson, høgskolelektor i drama og for tiden pedagogisk leder, i nært utøvende samarbeid med kollega Lillian Gjerpen, pedagogisk leder.

Når jeg nå har forflyttet meg fra førskolelærerutdanningen (Høgskolen i Vestfold) tilByggematerialer barnehagen (i Tønsberg) for et år, får jeg rikelig erfaring med å utforske romlige installasjoner. Her har jeg den store glede å arbeide sammen med en erfaren, dyktig, kreativ og inspirert pedagog og to erfarne, positive og flinke fagarbeidere. Rommene vi (vår base) har ansvar for skal ivareta konstruksjonsaktiviteter, og i to av disse har vi gitt plass for romlige konstruksjoner av større format. Hvor mange rom kan ikke et rom romme i løpet av en uke, eller en høst?!

Vi har skaffet til veie store, kraftige og stabile papprørelementer fra en lokal bedrift (Sonoco), flere 10-meterlange fôrsilkestoffer i ulike farger, lange, tykke tau, plastrør i ymse lengder og størrelser, ulike underlag fra en byggvareforhandler. Vi har sanket naturmaterialer i større og mindre format. Vi har fått mulighet til å kjøpe inn mange flotte plastfigurer til å befolke og tematisere de romlige installasjonene, for å gi konkrete innspill til barna som trer inn i rommene. Et viktig prinsipp når vi anskaffer oss nytt, er at det må være en viss mengde av de ulike materialene og figurene; det har både med kvaliteten i den romlige estetiseringen og med samspillet mellom barna å gjøre – det må være nok.

Les videre