Category Archives: lek

La barn styre leken

Merete Lund Fasting skriver om hvor viktig den frie, uorganiserte leken som er på barnas egne premisser er i en kronikk i Aftenposten 6. februar med overskriften La barn styre leken!

fri lek