Category Archives: Lekeplasser

Merete Lund Fasting ved Universitetet i Agder disputerte 27. mars, og avhandlingen hennes er omtalt på forskning.no.

NTB skrev om saken – og derfra har den spredd seg til mange aviser, som her i Finnmark Dagblad.

Gratulerer!

Fysisk utforming av lekeplasser – revisjon av Europeiske standarder for sikkerhet ved lekeplasser

Av Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH)

Jeg er invitert til Wien 8.-10. februar 2012 for å presentere min forskning om barns risikofylte lek og betydningen av denne for EU kommisjonen ”CEN/TC 136/SC 1” som skal revidere de Europeiske standarder for sikkerhet ved lekeplasser (EN 1176 Safety standard for playgrounds).

Denne gruppen legger sterke føringer for utforming av barns lekemiljø i hele Europa, og det er derfor gledelig at de har fattet interesse for den forskningen jeg har gjort her i Norge. Det rapporteres at en oppmykning av den rigide sikkerhetstenkningen allerede er på gang, og kanskje kan vi se frem mot nye standarder som åpner i langt større grad enn tidligere for gode, utfordrende og varierte lekemiljøer for barn? Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste for å tale barnas sak!