Category Archives: Nettverket Barn og rom

Mellomrom i barnehagen….

Solveig Nordtømmes holdt foredraget Mellomrom i barnhagen på Barn og rom konferansen i Kristiansand nylig.  Her kan presentasjonen hennes lastes ned.

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

Av Monica Seland, Åse Bratterud og Ellen Beate H. Sandseter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

ColourboxUndersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for de yngste barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Observasjoner av 1-3 åringer

Data om 1-3 åringenes trivsel og medvirkning ble samlet inn gjennom å observere barna i deres ordinære barnehagemiljø. Det ble trukket ut 9 par med barn mellom 1-3 år (totalt 18 barn) fordelt strategisk på 9 barnehager. De 36 observasjonssekvensene ble utført som ikke-deltagende samspillsobservasjon (inspirert av Abrahamsen, 2004). Observatøren fulgte det utvalgte barnet i til sammen 60 minutter, og hadde fokus på hva barnet gjorde, hvem det var i samspill med, hvordan dette samspillet foregikk og hvilke emosjoner barnet uttrykte i situasjonen.

Les videre

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Av Ellen Beate H. Sandseter, Åse Bratterud og Monica Seland

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

Utelek

Undersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Barnas opplevelse ble undersøkt gjennom å intervjue 171 barn i 4-6 års-alderen fra 17 tilfeldig utvalgte barnehager i hele Sør-Trøndelag (ca. 10 barn fra hver barnehage). Intervjuene foregikk som strukturerte samtaler med hvert av barna, men svarene ble registrert som kvantitative data i et elektronisk spørreskjema underveis i samtalen. På denne måten ble det mulig for forskerne å gjennomføre statistiske analyser av data.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Trivsel i barnehagens rom

Mange barn trives godt i barnehagen, men resultatene i denne studien viser også at en god del av barna synes de har det sånn passe bra i barnehagen. De flest av barna synes det å gå i barnehagen er både artig og kjedelig, altså ”litt begge deler”. Selv om en tredjedel liker veldig godt å gå i barnehagen er det mer enn en tredjedel som bare liker det sånn passe og over halvparten som synes barnehagen er et sånn passe fint sted å være for barn. Rundt halvparten av barna svarer at de oftest er sånn midt imellom glad/fornøyd og sur/lei seg når de er i barnehagen. Det er verdt å merke seg at opp mot 10 % av barna ikke trives så godt i barnehagen.

Les videre

Seminar and meeting of the national network «Spaces and places for children”

By Aslaug Andreassen Becher, HiOA

Thursday 27 October at the University of Oslo and Akershus, Campus Bislett

Introduction

The 27. october  25 enthusiastic people who in different ways relate to the national research network «Spaces and places for children” gathered at Oslo and Akershus University College.  Most of the participants were already members of the network and some became members after this happening. The participants come from different academic institutions in Norway (DMMH, HiVe, UiA, HiT, Diakonhjemmet Stavanger).  Of special interest and pleasure in this seminar was that senior lecturer Alison Clark from the Open University in UK  would spend the day and evening with us. Additionally she would give an open lecture at the hosting institution.

The program committee, Thomas M, Else C M and Aslaug A B (local organizer)  had set up  a program where researchers from most of the  institutions would give small project statuses or presentations from their works at the moment.

After the presentations a network meeting was planned. Most of the participants in the seminar attended this meeting. The agenda was: Homepage/blog – how does it function and how to develop it further; possibilities for joint research applications and research projects; next seminar and meeting; criterias for membership (ref. separate summary).

Les videre

Seminar om Barnehagens rom – som ble til en revitalisering av nettverket Barn og Rom.

av Cathrine Melhuus fra UiA

Torsdag 02.12.10 ble seminaret Barnehage-Rom  avholdt på Høyskolen i Vestfold. Seminaret var finansiert av NFR prosjektet ’Places for learning, care and growth’.

Det var 15-16 engasjerte deltakere fra Dronning Maud, Sintef, NTNU, HiT, HiO ,UiA og ikke minst HiVe, som også var vertskap.

Alle deltakere la frem interessante forskningsprosjekter knyttet til temaet barnehagens rom, med vinkling på barns opplevelse av rom og barnehagens organisering av rom. Prosjekter utfordrer den pågående debatt om åpen barnehage- ved å stille spørsmål om etableringer av åpne barnehager er et så stort og vågalt eksperiment slik det kommer frem i mediene?

Les videre