Category Archives: Uncategorized

Ny PhD: Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning

Emilia Fägerstam forsvarer sin avhandling Space and Place. Perspectives on Outdoor Teaching and Learning ved Linköpings universitet fredag 26.10.12. Opponent er Arne N. Jordet fra Høgskolan i Hedmark. Avhandlingen kan lastes ned.

Sammendrag fra avhandlingen:
Denna avhandling syftar till att utforska lärares och elevers erfarenheter av, och uppfattningar om undervisning och lärande utomhus. Vidare syftar den till att undersöka vilken inverkan undervisning utomhus har på elevers resultat i biologi och matematik. Studierna är utförda i en svensk högstadieskola samt vid australiska miljöutbildningscentra. Det empiriska materialet består av elev- och lärarintervjuer samt enkäter och tester besvarade av elever. Det teoretiska ramverket utgår från platsteori samt ett lärandeperspektiv inkluderande tre dimensioner: innehållsliga, sociala och emotionella dimensioner av lärande.

Resultaten visar att utemiljöns utvidgade fysiska rum har potential att förändra sociala relationer positivt och leda till ökat deltagande, samarbete, och kommunikation i ämnet

Les videre

Materialitetens mange relasjoner

Av Cathrine Melhuus, Universitetet i Agder

Jeg tar sjansen til å dele noen uferdige tanker med lesere av denne bloggen.

Jeg vil gjerne dele noen tanker om betydningen av å ta materialitet alvorlig i disse juletider. Det å ta materialitet alvorlig kan bety å løsrive seg fra snevre inn ting som

objekter med bestemte funksjoner som vi bestemmer. For å forstå hva en ting er kan en heller se på de ulike relasjoner ulike materialiteter inngår i. I disse julegavetidene ser vi dette tydelig. Selve

tingen som ligger i pakken har sin egen kraft som del av et viktig ritual, og med den omtanken som ligger i hvordan gjenstanden er valgt ut, handler denne gaven om et forhold mellom selve tingen, giver og mottaker- og mye, mye mer. Er det en Fairtrade gave – får hele opprinnelsen til gaven en kraft osv..

Jeg har nettopp vært i Berlin og hatt tre konsentrerte og tankevekkende dager sammen med kollega Iris Duhn, Senior Lecturer ved School of Critical Studies in Education, Faculty of Education, University of Auckland, der mange av disse spørsmålene ble diskutert.

Våre diskusjoner tok bl.a. utgangspunkt i spørsmål vi reiste i forbindelse med tolkning av et videoklipp fra en norsk, nybygd barnehage.

Les videre