Category Archives: Utdanning

Merete Lund Fasting disputerte: Vi leker ute!

Merete Lund Fasting har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Pedagogisk institutt, innlevert avhandling med tittel:

”Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute”.

Prøveforelesingen fant sted tirsdag 27. mars 2012 over oppgitt emne:

«Å kommunisere det en ikke kan verbalt fortelle – muligheter og utfordringer ved feltforsking på barns kroppslige lek og lekesteder».

Disputasen fant sted samme dag.

Mer informasjon om disputasen.

Ny videreutdanning for alle med interesse for barnehagens fysiske miljø

DMMH har etablert etablert en ny videreutdanning:  Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen

Dette er en studieenhet på masternivå, og kan innpasses i master i førskolepedagogikk eller tas som videreutdanning.

Studiet er et deltidsstudium, samlingsbasert – og omfanget er 30 studiepoeng.