Category Archives: Uterom

Barnehagens lærende uteområder

I september arrangerte Høgskolen i Telemark en konferanse med tittelen «Barnehagens lærende uteområder «.Utelek

Konferansen satte søkelys på bruken av barnehagens uteområder både innenfor og utenfor gjerdet som viktige arenaer i barnehagens pedagogiske virksomhet.

Alle innleggene fra konferansens er lagt ut på hjemmesiden.

Se arealene på en ny måte!

Av Christian Nordahl Rolfsen og Bente Fønnebø, HiOA

Ved å bruke pedagogisk romanalyse har høgskolelektorene Bente Fønnebø ved Institutt for barnehagelærerutdanning og Christian Nordahl Rolfsen ved Institutt for bygg- og energiteknikk sett hvordan ubenyttede arealer for de yngste barna både ute og inne i barnehagen kan tas i bruke på nye måter. Til innsamling av data deltok også byggingeniørstudenter.

De beskriver prosjektet slik:

Å forske på arealbruk knyttet til de yngste barna i barnehagen, har gitt oss nye tanker om behovet for mer forskning på forskjellen på pedagogiske og andre steder og rom. Vi oppdaget gjennomgående avstengte og lukkede arealer som kunne med hell vært gjort tilgjengelig for barnas fysiske og kroppslige utforskning. Vårt samarbeid med ulike personalgruppene viste at synet på arealer kan bli mer bevegelige, hvor personalet kan  bli mer aktive i å vurdere om noen skal avvikles, noen endres eller nye skal  etableres.

alperosen 1 Alperose2

Barnehage «Alperosa» 4. Rødt område viser ubrukt areal og bak ses et gjerde som deler uterom i to. Fra Studentarbeider.

Vi fant at veiledende arealnorm på 5,3 kvm inne for barn under tre år, har stått uendret siden 1998. Dette overrasket oss og økte vår interesse for hvordan personalet så på arealene, som statiske eller som foranderlige. Når vi vet at andelen barn under tre år i dag utgjør flertallet  i de fleste barnehager, mener at nye syn på de yngste, deres kroppslige og ikkeverbale uttrykksmåter, vil kreve at det lille arealet hver er tildelt, må være tilgjengelig. Vi ble opptatt av hvordan arealbruk kan konstruerer reguleringer som minsker barns meningsskaping.

Prosjektet er omtalt på HiOA sine nettsider, i en fagartikkel i Nordisk Barnehageforskning og i en artikkel i tidsskriftet Første steg:

Erfaringsbasert læring: Møte mellom en eikestokk, en øks og to hender

Av Biljana C. Fredriksen

Denne teksten bygger på refleksjoner fra en internasjonal studentgruppe som i mars 2012 fikk være med på bygging av et vikingskip i full skala. Skipet var en kopi av Oseberg skipet som skulle nå bygges på akkurat samme måte som Vikingene gjorde for 1200 år siden. Som en del av studien «Outdoor Education and Experiential Learning» ved Høgskolen i Vestfold har studentene beskrevet hvordan deres erfaringer bidro til nye forståelser av trematerialet, håndverkene, Vikinger og av selg selv.

Hva kan man lære av kløving

Man får ganske ulike inntrykk av å sitte i en behagelig stol og lese om Vikingenes historie, og av å forsøke å gjøre som Vikingene gjorde. Studentene som fikk bruke en øks for første gang forteller at de ble overrasket over hvor vanskelig det var, selv om det virket så enkelt da de så andre hogge. Ved å hogge selv fikk de en større forståelse for hvor utrolig stort arbeid det måtte være å bygge et helt skip uten moderne maskiner og verktøy. De fikk respekt for Vikingenes kunnskaper, utholdenhet og mot, og ble nysgjerrige på hvordan Vikingene klarte å utviklet så detaljerte kunnskaper om materialkvaliteter, hoggeteknikk  og skipsformen som kunne stå imot naturkreftene. Guro Strandberg Jørgensen skriver i sin refleksjonslogg: «Vikingene kunne ikke bare lese i en bok hvordan et skip skulle bygges, og så gjøre det. Kunnskapene måtte utvikles gjennom erfaringer med ulike teknikker og materialer”. Studentene er også imponert over Vikingenes kreativitet til å finne anvendelige naturmaterialer, som for eksempel hvalbarder til binding.

Les videre

Merete Lund Fasting ved Universitetet i Agder disputerte 27. mars, og avhandlingen hennes er omtalt på forskning.no.

NTB skrev om saken – og derfra har den spredd seg til mange aviser, som her i Finnmark Dagblad.

Gratulerer!

Skrivelyst?

Tidsskriftet Journal of Adventure Education and Outdoor Learning planlegger et spesialnummer med tittelen:

Outdoor play and learning in Early Childhood from different cultural perspectives

De har hentet inn fire gjesteredaktører for anledningen:

Ellen Beate Hansen Sandseter, Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norway
Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Sweden
Linda Allin, Division of Sport Sciences, Northumbria University, U.K.
Heather Prince, Outdoor Studies Quality Group, University of Cumbria, U.K.

Call for papers finner du her – og frist for innsending av bidrag er 20. september 2012