De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

De yngste barnas trivsel og medvirkning i barnehagens innerom

Av Monica Seland, Åse Bratterud og Ellen Beate H. Sandseter

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

ColourboxUndersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for de yngste barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Observasjoner av 1-3 åringer

Data om 1-3 åringenes trivsel og medvirkning ble samlet inn gjennom å observere barna i deres ordinære barnehagemiljø. Det ble trukket ut 9 par med barn mellom 1-3 år (totalt 18 barn) fordelt strategisk på 9 barnehager. De 36 observasjonssekvensene ble utført som ikke-deltagende samspillsobservasjon (inspirert av Abrahamsen, 2004). Observatøren fulgte det utvalgte barnet i til sammen 60 minutter, og hadde fokus på hva barnet gjorde, hvem det var i samspill med, hvordan dette samspillet foregikk og hvilke emosjoner barnet uttrykte i situasjonen.

Les videre

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Barns trivsel og medvirkning i barnehagens inne- og uterom

Av Ellen Beate H. Sandseter, Åse Bratterud og Monica Seland

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomførte Barnevernets utviklingssenter (BUS) ved NTNU Samfunnsforskning og Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) en undersøkelse om barns opplevelse av trivsel og medvirkning i barnehagen. Prosjektet ble ledet av Åse Bratterud (BUS) og med Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) og Monica Seland (DMMH) som medforskere.

Utelek

Undersøkelsen var relativt omfattende, med innhenting av data fra både barn, foreldre og barnehageansatte. I dette blogginnlegget vil vi gjengi noe av det resultatene viste omkring rommets betydning for barnas opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen.

Barnas opplevelse ble undersøkt gjennom å intervjue 171 barn i 4-6 års-alderen fra 17 tilfeldig utvalgte barnehager i hele Sør-Trøndelag (ca. 10 barn fra hver barnehage). Intervjuene foregikk som strukturerte samtaler med hvert av barna, men svarene ble registrert som kvantitative data i et elektronisk spørreskjema underveis i samtalen. På denne måten ble det mulig for forskerne å gjennomføre statistiske analyser av data.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Trivsel i barnehagens rom

Mange barn trives godt i barnehagen, men resultatene i denne studien viser også at en god del av barna synes de har det sånn passe bra i barnehagen. De flest av barna synes det å gå i barnehagen er både artig og kjedelig, altså ”litt begge deler”. Selv om en tredjedel liker veldig godt å gå i barnehagen er det mer enn en tredjedel som bare liker det sånn passe og over halvparten som synes barnehagen er et sånn passe fint sted å være for barn. Rundt halvparten av barna svarer at de oftest er sånn midt imellom glad/fornøyd og sur/lei seg når de er i barnehagen. Det er verdt å merke seg at opp mot 10 % av barna ikke trives så godt i barnehagen.

Les videre

Erfaringsbasert læring: Møte mellom en eikestokk, en øks og to hender

Av Biljana C. Fredriksen

Denne teksten bygger på refleksjoner fra en internasjonal studentgruppe som i mars 2012 fikk være med på bygging av et vikingskip i full skala. Skipet var en kopi av Oseberg skipet som skulle nå bygges på akkurat samme måte som Vikingene gjorde for 1200 år siden. Som en del av studien «Outdoor Education and Experiential Learning» ved Høgskolen i Vestfold har studentene beskrevet hvordan deres erfaringer bidro til nye forståelser av trematerialet, håndverkene, Vikinger og av selg selv.

Hva kan man lære av kløving

Man får ganske ulike inntrykk av å sitte i en behagelig stol og lese om Vikingenes historie, og av å forsøke å gjøre som Vikingene gjorde. Studentene som fikk bruke en øks for første gang forteller at de ble overrasket over hvor vanskelig det var, selv om det virket så enkelt da de så andre hogge. Ved å hogge selv fikk de en større forståelse for hvor utrolig stort arbeid det måtte være å bygge et helt skip uten moderne maskiner og verktøy. De fikk respekt for Vikingenes kunnskaper, utholdenhet og mot, og ble nysgjerrige på hvordan Vikingene klarte å utviklet så detaljerte kunnskaper om materialkvaliteter, hoggeteknikk  og skipsformen som kunne stå imot naturkreftene. Guro Strandberg Jørgensen skriver i sin refleksjonslogg: «Vikingene kunne ikke bare lese i en bok hvordan et skip skulle bygges, og så gjøre det. Kunnskapene måtte utvikles gjennom erfaringer med ulike teknikker og materialer”. Studentene er også imponert over Vikingenes kreativitet til å finne anvendelige naturmaterialer, som for eksempel hvalbarder til binding.

Les videre

HiVe-forskere preger internasjonalt tidsskrift

Tekst: Jon Olav Skålid, HiVe

Education Inquiry er et fagfellevurdert tidsdskrift som utgis av Universitetet i Umeå. I siste nummer er det hele seks artikler fra forskere med tilknytning til Hive.

Alle artiklene tar sitt utgangspunkt i det store forskningsprosjektet Barnehagens rom – materialitet, læring og meningsskaping – Rommets betydning for barnehagens pedagogiske virksomhet (finansiert av Forskningsrådet, strategisk høgskoleprogram; 2009-2012), ledet av Thomas Moser, Gunvor Løkken og Solveig Østrem.I innledningartikkelen kommer Thomas Moser sammen med Gunvor Løkken med noen innledende tanker om Space and materiality in early childhood pedagogySolveig Nordtømme tar for seg Place, space and materiality for pedagogy in kindergarten, mens Biljana C. Fredriksen skriver om Providing materials and spaces for the negotiation of meaning in explorative play : teachers’ responsibilities.

Anne Lise Nordbø tar for seg Mind the gap! Greating a community between teacher-actors and toddler-spectators in a performative event, mens Astrid Granly og Eva Maagerø skriver om Multimodal texts in kindergarten rooms.

Nina Odegard skriver om When matter comes to matter – working pedagogically with junk materials.

Education Inquiry er Open Access tidsskrift, og kan lese her.

Har du husket å melde deg på?

I slutten av september arrangeres det to dager med barnehageromkonferanse(r) i Tønsberg.

24. og 25. september er Tønsberg stedet for alle som er interessert i Ban og rom:

Forskningskonferansen, Mandag 24.9.2012:

Forskning på barnehagens fysiske miljø med påfølgende Nettverkssamling «Barn og rom»

og

Formidlingskonferansen, Tirsdag  25.09.2012:

Rom for barnehagens rom –  pedagogisk betydning av materialer og fysisk miljø i barnehagen»

Merete Lund Fasting ved Universitetet i Agder disputerte 27. mars, og avhandlingen hennes er omtalt på forskning.no.

NTB skrev om saken – og derfra har den spredd seg til mange aviser, som her i Finnmark Dagblad.

Gratulerer!

Skrivelyst?

Tidsskriftet Journal of Adventure Education and Outdoor Learning planlegger et spesialnummer med tittelen:

Outdoor play and learning in Early Childhood from different cultural perspectives

De har hentet inn fire gjesteredaktører for anledningen:

Ellen Beate Hansen Sandseter, Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norway
Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication, Sweden
Linda Allin, Division of Sport Sciences, Northumbria University, U.K.
Heather Prince, Outdoor Studies Quality Group, University of Cumbria, U.K.

Call for papers finner du her – og frist for innsending av bidrag er 20. september 2012

Merete Lund Fasting disputerte: Vi leker ute!

Merete Lund Fasting har til forsvar for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Pedagogisk institutt, innlevert avhandling med tittel:

”Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute”.

Prøveforelesingen fant sted tirsdag 27. mars 2012 over oppgitt emne:

«Å kommunisere det en ikke kan verbalt fortelle – muligheter og utfordringer ved feltforsking på barns kroppslige lek og lekesteder».

Disputasen fant sted samme dag.

Mer informasjon om disputasen.

Ny videreutdanning for alle med interesse for barnehagens fysiske miljø

DMMH har etablert etablert en ny videreutdanning:  Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen

Dette er en studieenhet på masternivå, og kan innpasses i master i førskolepedagogikk eller tas som videreutdanning.

Studiet er et deltidsstudium, samlingsbasert – og omfanget er 30 studiepoeng.

Seminar and meeting of the national network «Spaces and places for children”

By Aslaug Andreassen Becher, HiOA

Thursday 27 October at the University of Oslo and Akershus, Campus Bislett

Introduction

The 27. october  25 enthusiastic people who in different ways relate to the national research network «Spaces and places for children” gathered at Oslo and Akershus University College.  Most of the participants were already members of the network and some became members after this happening. The participants come from different academic institutions in Norway (DMMH, HiVe, UiA, HiT, Diakonhjemmet Stavanger).  Of special interest and pleasure in this seminar was that senior lecturer Alison Clark from the Open University in UK  would spend the day and evening with us. Additionally she would give an open lecture at the hosting institution.

The program committee, Thomas M, Else C M and Aslaug A B (local organizer)  had set up  a program where researchers from most of the  institutions would give small project statuses or presentations from their works at the moment.

After the presentations a network meeting was planned. Most of the participants in the seminar attended this meeting. The agenda was: Homepage/blog – how does it function and how to develop it further; possibilities for joint research applications and research projects; next seminar and meeting; criterias for membership (ref. separate summary).

Les videre